Telefon: 77 431 74 39 lub 884 797 486
Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi możemy zaproponować naszym Klientom najlepsze oferty, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

 

Kompleksowa obsługa w zakresie ubezpieczeń:dom
 • komunikacyjnych OC,AC,NNW, ASSISTANCE
 • domów i mieszkań
 • na życie
 • zdrowotnych
 • gospodarstw rolnych
 • turystycznych
 • firm

Zapraszamy do biura. Przedstawimy różne oferty ubezpieczenia i pomożemy w wyborze najbardziej dopasowanego produktu.Zakres i formę wszystkich ubezpieczeń dostosujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych Klienta.

proama

 

content_444_1

Ubezpieczenia:

OC  
każdy posiadacz pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu drogowego, zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zakres ubezpieczenia OC uregulowany jest ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich Zakładów Ubezpieczeń działających na terenie Polski. Ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem mechanicznym przed finansowymi skutkami szkód /na mieniu i/lub osobie/ wyrządzonych innym osobom.

AC  

ubezpieczenie AUTO CASCO gwarantuje Klientowi finansowe bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży.  Ochroną są objęte zdarzenia powstałe w kraju jak i zagranicą.

NWW  
zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę. Obejmuje szkody – trwałe uszczerbki na zdrowiu, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu – od momentu wsiadania do samochodu do czasu jego opuszczenia. W ramach NNW ochroną objęty jest zarówno kierowca, jak i pasażerowie znajdujący się wewnątrz samochodu. NNW jest uzupełnieniem ubezpieczenia OC i AC.

ASSISTANCE
posiadając ubezpieczenie ASSISTANCE, otrzymasz profesjonalną pomoc, która na miejscu usunie usterkę a w przypadku kolizji/ wypadku lub awarii, która nie będzie możliwa do usunięcia na miejscu, zagwarantowane będzie holowanie uszkodzonego pojazdu, wynajem zastępczego, hotel lub zwrot kosztów poniesionych z powrotem do domu – w zależności od wariantu ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.
Podstawą są ubezpieczenia:
kosztów leczenia i assistance
następstw nieszczęśliwych wypadków
pomocy i ochrony prawnej

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

-bagażu podróżnego
-odpowiedzialności cywilnej
-rezygnacji z imprezy turystycznej
-przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
-anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

UBEZPIECZENIE ROLNE

bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z trudnych sytuacji życiowych. Polisą można objąć ochronę upraw, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny i zabudowania.

-obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

-ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

-oc rolników

-ubezpieczenie upraw

-ubezpieczenie zwierząt

UBEZPIECZENIE FIRMY

zapewnia kompleksową ochronę majątku firmy od wszelkich zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku. Obejmuje też szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadanym mieniem.

Zakres może być rozszerzony o szereg dodatkowych klauzul, np.:

 • Ubezpieczenie OC za produkt – pokrywa szkody powstałe w związku z wprowadzeniem przez Ubezpieczonego produktu do obrotu w czasie trwania okresu ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie OC pracodawcy – pokrywa szkody osobowe i rzeczowe wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie OC organizatora imprezy – pokrywa szkody wyrządzone uczestnikom zorganizowanej przez Ubezpieczonego imprezy, nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej ubezpieczeniu obowiązkowemu.
 • Ubezpieczenie OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii, Australii i Japonii.

Każda branża wymaga nieco innego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, związanej ze specyfiką jej codziennych działań. Dlatego, w celu ułatwienia zakupu, dla każdej z branż określony jest rekomendowany zakres ubezpieczenia.

 

DELOS
centrum turystyczno-ubezpieczeniowe
NIP 7532364025
REGON 161585228
.
siedziba firmy i punkt sprzedaży:
ul. Rynek 9 48-370 Paczków
czynne pon-pt 9-16

.
Telefon : 77 431 74 39  lub 884 797 486
.
w sprawach pilnych
tel. 884 797 486 czynny całą dobę

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Szybki kontakt!
+
Wyślij!